Flytte boliglån

Hvordan flytter man egentlig boliglånet og er det noe å spare?

Flytte boliglån

En tjeneste fra Zen Finans

Hva betyr det å flytte boliglån?

Det å flytte boliglån innebærer at man overfører lånet sitt fra én bank til en annen. Det betyr at gjelden din flyttes til en annen aktør, noe som også kan bety at du får nye lånevilkår.

Hvorfor flytte boliglån?

Boliglånet er som regel det største lånet man har i løpet av livet, og det er derfor potensielt mye penger å spare på å flytte boliglån til en annen bank. Blant de største motivasjonsfaktorene for å flytte boliglån, er å oppnå lavere renter og gebyrer på lånet.

Det kan imidlertid også være andre grunner til at noen ønsker å flytte lån. Ved å skifte bank for boliglån kan du også få tilgang på bedre tekniske løsninger, bedre kundeservice eller andre banktjenester du savner hos din nåværende bank.

Hvem bør bytte bank for boliglån?

Dersom du har relativt høy rente eller dyre gebyrer på ditt eksisterende boliglån, kan dette være en god grunn til å bytte bank. Boliglån har generelt sett nokså gunstig rente sammenlignet med andre lån, men rentesatsen kan likevel variere en del fra bank til bank.

Du kan forhøre deg med din eksisterende bank om hvorvidt det er mulig å få bedre lånevilkår. Hvis banken ikke kan hjelpe deg med dette, har du ofte mulighet til å flytte lånet.

Mange er heller ikke fornøyde med rådgivning eller andre faktorer hos sin eksisterende bank. Har du dårlige erfaringer med banken din? Flytt boliglån til annen bank, og få tilgang på tjenester som oppfyller dine behov.

Hvordan flytte boliglån til annen bank?

Det er som regel nokså uproblematisk å flytte boliglån fra én bank til en annen. Så, hvordan bytte bank for boliglån? Først og fremst må du søke om boliglån hos den nye banken. Banken vil da vurdere søknaden og eventuelt gi deg et lånetilbud. Dette kan du gjøre på hvilken som helst bank sin hjemmeside.

Alternativt kan du søke hos flere banker ved å fylle ut skjemaet øverst på denne siden. Det blir da enklere å finne det billigste lånet, siden du kan sammenligne lånevilkår fra flere banker.

Når du mottar lånetilbud med eksakte lånevilkår å forholde deg til, er det enklere å avgjøre hvorvidt du faktisk vil tjene på flytting av lån. Om du er fornøyd med et tilbud, kan du signere lånepapirene, noe som vanligvis gjøres med BankID.

Banken vil som regel ta seg av resten av prosessen, inkludert det å ta kontakt med din nåværende bank og melde fra om at lånet skal flyttes. Banken vil vanligvis også ta hånd om tinglysing av pant, og annet formelt arbeid.

  1. Fyll ut skjemaet øverst på siden
  2. Motta eventuelle lånetilbud på boliglån hos flere banker
  3. Velg lånetilbud om du har fått et du er fornøyd med
  4. Signer elektronisk med BankID for å flytte boliglån til annen bank
  5. Banken tar seg som regel av resten

Kan jeg flytte boliglån med fastrente?

Ja, men det kan koste. Når du tar opp et boliglån, kan du som regel velge mellom flytende og fast rente. Med fast rente kan du se frem til mer forutsigbarhet, siden renten er låst i en viss periode. Ulempen er at det kan bli dyrt å avslutte en fastrenteavtale med banken før tiden.

Skal du flytte lån med fastrente før avtaletiden er utløpt, kan du risikere å måtte betale banken for det eventuelle tapet de har av å miste deg som kunde. Dette omtales gjerne som rentetapserstatning, eller bare «overkurs».

Har du derimot flytende rente (som er det vanligste), er det som regel uproblematisk å bytte bank for boliglån.

Hvilken bank kan du flytte boliglån til?

De fleste banker som tilbyr boliglån stiller seg positive til å få nye lånekunder, og mange er behjelpelige med å flytte boliglån for deg.

Dersom du synes det er vanskelig å få oversikt over de ulike bankene som tilbyr deg å flytte boliglån til dem, kan du bruke søknadsskjemaet vårt. Da kan du få tilbud fra flere aktuelle banker som kan hjelpe deg.

Hva bør du vurdere før du velger å flytte boliglån?

Før du velger å skifte bank for boliglån, kan det være greit å vurdere hvilke konsekvenser dette kan ha. Det er blant annet vanlig at man må opprette en lønnskonto i banken man overfører lånet til. Vurder derfor om du er villig til å bytte bank for lønnskonto også.

Det er også viktig å være obs på at banken kan ha en flytte boliglån-kostnad. Kostnader for å flytte boliglån inkluderer blant annet tinglysningsgebyr, siden pantedokumenter må tinglyses. I tillegg til dette kommer det ofte et etableringsgebyr hos den nye banken.

Vurder derfor om disse kostnadene er noe du er villig til å betale, eller om de vil koste deg så mye at det å bytte bank for lån blir lite lønnsomt.

Som regel koster etableringsgebyret hos den nye banken omkring 1 000 til 2 000 kroner, og tingslysingsgebyret er på noen hundrelapper.

Hvordan velge riktig bank når du skal flytte boliglån?

Når du skal flytte boliglån er det viktig å ta hensyn til både tinglysingsgebyr og etableringsgebyr, men også de løpende kostnadene for å ha lånet hos den nye banken.

Skal du bytte bank for lån, bør du først og fremst se nærmere på den effektive renten. I motsetning til nominell rente, vil effektiv rente også gi deg informasjon om eventuelle gebyrer og andre lånekostnader.

Når du skal flytte boliglån kan det også være gunstig å tenke over hva slags andre banktjenester banken har. Skal du for eksempel flytte lønnskonto, er det en fordel om også denne har gunstige betingelser.

Ellers er både kundeservice, åpningstider og positiv omtale faktorer som bør være av betydning når du skal flytte boliglån. Husk at alt dette er viktig for din totale kundeopplevelse hos den nye banken når du skal bytte boliglån.